Johnson&Johnson și SOS Satele Copiilor implementează în țările din Balcani proiectul Health is for Everyone

Health is for Everyone_Johnson&Johnson 1 .JPGJohnson&Johnson desfășoară programul Health is for Everyone, în colaborare cu organizația neguvernamentală SOS SateleCopiilor, o inițiativă ce are ca scop promovarea bunelor practici în domeniul prevenției în sănătate și al îngrijirii personale, în cadrul comunităților din medii dezavantajate. Programul a debutat la începutul acestui an și este implementat în cinci țări balcanice, România, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația și Serbia.

Programul Health is for Everyone a fost lansat ca urmare a nevoilor identificate în rândul comunităților defavorizate, de a avea o igienă corectă și de a înțelege  importanța măsurilor pentru menținerea unui stil de viață sănătos, pe termen lung. Astfel, Johnson&Johnson, expert în dezvoltarea de produse cosmetice pentru igienă și îngrijire, a lansat un parteneriat strategic cu organizația neguvernamentală SOS Satele Copiilor România, prin derularea de acțiuni de formare și informare, aliniate aceluiași obiectiv, de a pregăti  și susține familiile vulnerabile pe termen lung. Totodată, o contribuție semnificativă în program a avut-o și organizația non-profit Johnson&Johnson Corporate Citizenship Trust, care a asigurat furnizarea resurselor necesare pentru punerea în aplicare a programuluiHealth is for Everyone.

Planificat pe o durată de doi ani de zile, programul include o serie de cursuri de pregătire Train the trainer, susținute de experți în domeniul sănătății, pe baza materialelor furnizate de Johnson&Johnson, pentru mamele sociale și îngrijitorii sociali din cadrul SOS SateleCopiilor. Îngrijitorii SOS au oportunitatea de a discuta exemple concrete și de a solicita sprijin din partea formatorilor în rezolvarea unor situații cu care se confruntăîn mod curent, urmând ca, pe baza cunoștințelor acumulate în cadrul cursurilor de formare, să transmită informațiile către grupurile de care se ocupă, pentru formarea și deprinderea de bune practici privind igiena și îngrijirea personală.

Cursurile Train the Trainer din 2017 se vor concentra asupra unor teme care vizează sănătatea fizică și importanța îngrijirii pentru menținerea sănătății, iar în 2018 programul prevede reluarea cursurilor, în cadrul cărora reprezentanții SOS vor împărtăși experiențe și bune practici. Mai mult decât atât, ei vor primi o instruire suplimentară, urmând să fie pregătiți pe teme referitoare la sănătatea emoțională.

Health is for Everyone_Johnson&JohnsonTotodatăprogramulinclude șiacordarea de suportfinanciardin parteaJohnson&Johnsonpentruparticipareabeneficiarilor la o serie de examinărimedicale, cu contribuțiiegalepentrutoatecelecincițări.

ProgramulHealth is for Everyonereprezintă o inițiativă ancorată în valorile și principiile Johnson&Johnson, de a fi responsabiliîncomunitățileîn care trăimșimuncimși de a încurajadezvoltareașievoluțiaîndomeniulsănătățiiși al educației. Credem cu tăriecăestefoarte important săîmpărtășimexperiențanoastrășisăoferimsprijinulcomunitățilordezavantajate, darșicelorimplicațiînservicii de sănătate. PrinacțiunileplanificatepentruceidoianiînprogramulHealth is for Everyonene-am propussăinformămșisăsprijinimcomunitățilevulnerabile cu ajutorulîngrijitorilorsociali SOS, ambasadoriiproiectuluinostru. Pânăacum, 405 reprezentanți din România au trecutprincursurile de pregătire, urmând ca până la finalulanuluisăajungem la un număr de 944 persoaneinstruiteîncadrulacestuiprogram.,declară George Ciprian Pachitanu, Project Leader Health is for Everyone.

O bună parte a munciinoastreestededicatăsusţineriifamiliilorvulnerabile din comunitățiledezavantajate. Înceletrei Centre de ConsiliereșiSprijinpentruCopiișiPărinți, din București, Sibiu șiBacău, lucrămunu la unu cu familiiaflateînsituațiidificile, cu scopul de a-i ajutașiresponsabilizapepărințifață de creștereașiîngrijireacopiilor.Pâna înprezent, 90% dintreacestefamiliiși-au îndeplinitobiectiveleșifacpașiimportanţipentru a depășisituaţiile de risc.,explică Diana Podaru, Director General SOS SateleCopiilorRomânia, cu privire la activitatearealizată de organizațianeguvernamentală.

Health is for Everyone are ca obiectiv pregătirea unuinumăr total de 11.730 beneficiari din programeleFamily Strengthening ProgrammesșiFamily Based Care, dincele 5 țări care implementeazăprogramul.De la începutulacestui an, înțaranoastră au avutloc 154 de sesiuni de consiliereindividualăși 13 sesiuni de consiliereîngrup, acesteafiindsusținuteîntoateceletreicentre SOS din București, Sibiu șiBacău.

***

Despre Johnson&Johnson

Johnson & Johnson esteproducătorulcelmaicompletși cu ceamaiamplăextinderegeografică din lume la nivel de produse de îngrijire, precumși la nivel de furnizare de serviciiconexepepiața de consum, a produselorfarmaceuticeși a aparaturiimedicaleși de diagnoză. Celepeste 200 de filialeJohnson&Johnson din 57 de țări au unnumăr de aproximativ 122.000 de angajați.

De la înființareasaînanul 1886, companiaJohnson&Johnsonesterecunoscutăpentrugrijașiîncredereamanifestate, dezvoltând constant relațiadintrepărinteșicopil. Obiectivul fundamental al companieiJohnson&Johnsonesteacela de a oferiproduseșiserviciiinovatoareșisigure, de înaltăcalitate, pentru a ajuta la tratareașivindecareabolilorșipentru a îmbunătățicalitateavieții. PrintrebrandurileaflateînportofoliulJohnson&Johnson se mainumără: JOHNSON’S Baby®, Compeed®, Neutrogena®, Listerine®, o.b.®, Carefree® si Clean & Clear® Le Petit Marseillais®.

Despre SOS SateleCopiilorRomânia

SOS SateleCopiilorRomâniaeste o organizaţieneguvernamentală, membră a Federaţiei SOS Children’s Villages International, organism care deruleazăprogrameîn 134 de ţări ale lumii. Asociaţia SOS SateleCopiilorRomâniaesteprezentăînRomânia de 27 de anişiîşidesfăşoarăactivitateaprin 3 programe la nivelnaţional: înBucureşti, Cisnădie – Sibiu şiHemeiuş – Bacău.

Activitateaorganizaţieiestecentratăpeasistareaşisprijinulacordatcopiilor care au pierdutsauriscăsăpiardăîngrijireafamilieibiologice. Înprezent, 1000 de copiișitinerisuntsprijiniți direct de organizație, dintre care aproape 200 crescînSatele SOS România.

Totodată, unnumăr de 30.000 de persoane au participat la programele de asistențășiîndrumare, derulateîmpreună cu partenerii de proiecte.

SOS SateleCopiilorRomâniaderulează, înparalel, servicii de prevenţieaabandonului, prinCentrele de ConsiliereşiSprijinpentruCopiişiPărinţi.

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s